Dostawa 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych

ERZ-EZP.271.51. 2020.JS                                              Gdynia, 10.08.2020 r.
                     (BIP)
 
 
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 sztuk ładowarek teleskopowych samojezdnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 10.08.2020
Data udostępnienia informacji: 10.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2020 15:37 Dodanie informacji Jolanta Sagan