Dokumentacja projektowo – kosztorysowa odwodnienia ul. Orląt Lwowskich oraz koncepcji odwodnienia części ul. Kopernika w Gdyni

RZ-EZP.271.48.2018.KK/…...........                                                                                   Gdynia, 27.07.2018
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ul. Orląt Lwowskich oraz koncepcji odwodnienia części ul. Kopernika w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.07.2018
Data udostępnienia informacji: 27.07.2018