Dokumentacja projektowo – kosztorysowa odwodnienia ul. Orląt Lwowskich oraz koncepcji odwodnienia części ul. Kopernika w Gdyni

RZ-EZP.271.32.2018.KK                                                                                           Gdynia, 11.06.2018r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ul. Orląt Lwowskich oraz koncepcji odwodnienia części ul. Kopernika w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018