Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kameliowej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.104.2020.AK                                                                                                    Gdynia, 18.02.2021r.

 
                                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie wybiegu dla psów przy ul. Kameliowej w Gdyni (BO),  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 18.02.2021
Data udostępnienia informacji: 18.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2021 14:04 Dodanie informacji Anna Kot