Budowa urządzeń turystycznych – wybieg dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.100.2020.AK                                                                                                               Gdynia, 15.02.2021r.

 
                                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń turystycznych – wybiegu dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2021 15:55 Dodanie informacji Anna Kot