Budowa tablicy informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

RZ-EZP.271.56.2019.KK                                                                  
Gdynia, 05.09.2019r.
   BIP
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę tablicy informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 05.09.2019