Budowa placu zabaw przy ul. Źródło Marii w Gdyni - etap I i II

RZ-EZP.271.59.2018/JS                                                                            Gdynia, 11.09.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Źródło Marii w Gdyni - etap I i II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 11.09.2018