Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap

RZ-EZP.271.36.2018.IK                                                                                    Gdynia, 27.07.2018r.     
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.07.2018
Data udostępnienia informacji: 27.07.2018