Budowa placu zabaw na Skwerze Witomińskim w Gdyni – etap 1

EZP.271.61.2018/JS                                                                   Gdynia, 05.10.2018 r.              
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                       
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw na Skwerze Witomińskim w Gdyni – etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 05.10.2018
Data udostępnienia informacji: 05.10.2018