Budowa placu zabaw i placu do ćwiczeń na terenie SP 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni

RZ-EZP.271.12.2018.IK/…...........                                                                                 Gdynia, 18.04.2018r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw i placu do ćwiczeń na terenie SP 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 18.04.2018
Data udostępnienia informacji: 18.04.2018