Budowa placu gier na Skwerze ks. Piotra Mazura i przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni

RZ-EZP.271.58.2018.EJ                                                                                     Gdynia,05.09.2018r.     
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu gier na Skwerze
ks. Piotra Mazura i przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 05.09.2018
Data udostępnienia informacji: 05.09.2018