Budowa placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.54.2020.KK.5823
Gdynia, 29.09.2020r.

 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020