Budowa placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO),

ERZ-EZP.271.54.2020
Gdynia, 03.09.2020r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.09.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020