Budowa parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni - Etap I (BO)

ERZ-EZP.271.61.2020.EJ                                                                                     
Gdynia, 26.02.2021r.
 
 
 
                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni - Etap I (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.02.2021