Budowa odcinka ul. Diany w Gdyni

RZ-EZP.271.11.2018.JS                                                                         Gdynia, 12.04.2018r.  
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka ul. Diany w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 12.04.2018
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018