Budowa miejsca piknikowego przy ul. SIERADZKIEJ w Gdyni – I etap

RZ-EZP.271.54.2018.EJ/NW                                                                Gdynia, 20.08.2018r.    
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsca piknikowego przy ul. SIERADZKIEJ w Gdyni – I etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 21.08.2018
Data udostępnienia informacji: 21.08.2018