Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Atlasa w Gdyni – etap 1 dokumentacja

RZ-EZP.271.38.2019.NW………….                                                                   Gdynia, 14.06.2019r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Atlasa w Gdyni – etap 1 dokumentacja, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 14.06.2019
Data udostępnienia informacji: 14.06.2019