Budowa chodnika na ul. Miętowej w Gdyni

RZ-EZP.271.87.2018/JS                                                                 Gdynia, 09.11.2018 r.       
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika na ul. Miętowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.11.2018
Data udostępnienia informacji: 09.11.2018