Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz remont urządzeń do regulacji ruchu będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

RZ-EZP.271.35.2018.EJ                                                                                              Gdynia, 14.09.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i konserwację oraz remont urządzeń do regulacji ruchu będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 14.09.2018
Data udostępnienia informacji: 14.09.2018