Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych w Gdyni administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na:
EZP 06/2015
 
„WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH  W GDYNI"
 
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:
 
 
 I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
1)    na wykonanie części pierwszej zamówienia, wybrano ofertę firmy:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
2)    wykonanie części drugiej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
3)    wykonanie części trzeciej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 (pierwsza) zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena                 (waga 95%)
punktacja
Termin płatności (waga 5%)
punktacja
Łączna ilość
punktów
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,50 pkt.
 
0,50 pkt.
 
10,00 pkt.
 
-
 
2
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
5,26 pkt.
 
0,50 pkt.
 
 
5,76 pkt.
 
-
 
3
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
5,26 pkt.
 
0,50 pkt.
 
5,76 pkt.
 
-
 
Część 2 (druga) zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena                 (waga 95%)
punktacja
Termin płatności (waga 5%)
punktacja
Łączna ilość
punktów
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,50 pkt.
 
0,50 pkt.
 
10,00 pkt.
 
-
 
2
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
4,93 pkt.
 
0,50 pkt.
 
5,43 pkt.
 
-
 
3
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
6,04 pkt.
 
0,50 pkt.
 
6,54 pkt.
 
-
 
4
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
5,02 pkt.
 
0,50 pkt.
 
5,52 pkt.
 
-
 
Część 3 (trzecia) zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena                 (waga 95%)
punktacja
Termin płatności (waga 5%)
punktacja
Łączna ilość
punktów
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL" Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J.  84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11
 
5,83 pkt.
 
0,50 pkt.
 
6,33 pkt.
 
 
-
 
2
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1
 
0,00 pkt.
 
0,50 pkt.
 
0,50 pkt.
 
-
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,50 pkt.
 
0,50 pkt.
 
10,00 pkt.
 
-
 
4
REMONDIS Sp. Z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
 
5,06 pkt.
 
 
0,50 pkt.
 
 
5,56 pkt.
 
-
 
5
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska,
81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
4,54 pkt.
 
0,50 pkt.
 
5,04 pkt.
 
-
 
 
 
 
 
 
 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 10.11.2015
Data udostępnienia informacji: 10.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2015 13:55 Dodanie informacji Jarosław Turosz