Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni (w 2018 r.) sygn. postępowania EZP/02/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:

Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni
-sygn. postępowania EZP/02/2017.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zarząd Cmentarzy Komunalncyh w Gdyni informuje, że
 
I.  Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1) na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
 Cena
 -punkty
                      Termin                   odbioru   odpadów
 - punkty
Termin płatności
-punkty
Łączna
ilość
punktów
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
6,00 3,00 1,00 10
2 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
5,62 3,00 1,00 9,62
3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
5,42 3,00 1,00 9,42
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
4,86 3,00 1,00 8,86

3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1) na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-punkty
Termin                   odbioru odpadów
 - punkty
Termin płatności
-punkty
Łączna
ilość
punktów
1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
6,00 3,00 1,00 10
2 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
4,84 3,00 1,00 8,84
3 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
5,32 3,00 1,00 9,32
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
4,14 3,00 1,00 8,14

3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


III. Dotyczy części trzeciej zamówienia:
 
1) na Wykonawcę części trzeciej zamówienia wybrano firmę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2) przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-punkty
Termin odbioru odpadów
 - punkty
Termin płatności
-punkty
Łączna
ilość
punktów
1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148 4,77 3,00 1,00 8,77
2 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
6,00 3,00 1,00 10
3 Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
5,65 3,00 1,00 9,65
4 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
4,11 3,00 1,00 8,11

3) Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Gdynia, 23.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 23.11.2017
Data udostępnienia informacji: 23.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2017 13:06 Korekta Jarosław Turosz
23.11.2017 12:55 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
23.11.2017 12:55 Dodanie informacji Jarosław Turosz