Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni (w 2017 r.) sygn. postępowania EZP/02/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
„Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni" (część 1,2 i 3)
sygn. postępowania EZP/02/2016.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuję, że
 
 
I.                   Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1)      na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę:
 
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)      przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
Nr oferty
Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy

Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
 
UWAGI
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
 
5,34
 
 
0
 
 
1
 
 
6,34
 
 
-
 
2
Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Oferta odrzucona
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
5,60
 
3
 
1
 
9,60
 
 
-
 
 
4
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
6
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
10
 
 
-
 
3)      Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
II.                Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1)        na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę:
 
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)        przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
Nr oferty
Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy

Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
 
UWAGI
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
 
4,32
 
 
0
 
 
1
 
 
5,32
 
 
-
 
2
Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
-
 
-
 
-
 
-
 
Oferta odrzucona
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
4,74
 
3
 
1
 
8,74
 
 
-
 
 
4
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
6
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
10
 
 
-
 
3)        Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
     
III.             Dotyczy części trzeciej zamówienia:
 
1)   na Wykonawcę części trzeciej zamówienia wybrano firmę:
 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.            
adres siedziby: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
Nr oferty
Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy

Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
 
UWAGI
 
 
1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.             84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
 
6
 
 
3
 
1
 
10
 
 
-
 
2
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
4,18
 
0
 
1
 
5,18
 
 
 
3
Remondis Sp. z o.o.  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
O/Gdynia 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
 
 
-
 
-
 
-
 
Oferta odrzucona
 
 
 
 
4
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
 
5,17
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
9,17
 
 
-
 
3)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, 05.12.2016 r.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2016
Data udostępnienia informacji: 05.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2016 14:39 Dodanie informacji Jarosław Turosz