WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI w 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na:
 
„WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI"
 
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:
 
  I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

1)    na wykonanie części pierwszej zamówienia, wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: Oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

2)    wykonanie części drugiej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: Oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 
 
3)    wykonanie części trzeciej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: Oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 (pierwsza) zamówienia
Nr oferty
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
CENA
Łączna
punktacja
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
86

86
 
-
 
2
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
-
 
-
 
Wykonawca wykluczony   z postępowania
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
100
 
100
 
-
 
4
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
93,7
 
93,7
 
-
 
Część 2 (druga) zamówienia
Nr oferty
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
CENA
Łączna
punktacja
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
84
 
84
-
 
2
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
-
 
-
 
Wykonawca wykluczony  z postępowania
 
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL" Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11
 
66
 
66
 
4
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
100
 
100

-
 
5
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
-

-
 
Wykonawca wykluczony   z postępowania
 
 
Część 3 (trzecia) zamówienia
Nr oferty
Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
CENA
Łączna
punktacja
UWAGI
 
1
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16
Oddział w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
-

-
 
Wykonawca wykluczony  z postępowania
 
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL" Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11
 
61
 
61

-
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
100
 
100
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 18.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2014 07:19 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
18.11.2014 14:48 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
18.11.2014 14:47 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
18.11.2014 14:46 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
18.11.2014 14:41 Dodanie informacji Jarosław Turosz