Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na:
wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
81-311 Gdynia ul. Witomińska 76

 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) informuje, że:na wykonanie części pierwszej zamówienia wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
81-601 Gdynia, ul. Amona 76

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

na wykonanie części drugiej zamówienia wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

na wykonanie części trzeciej zamówienia wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.


Wykonawcy , którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 (pierwsza) zamówienia

Nr oferty        Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy             Liczba pkt w kryterium    Łączna punktacja    UWAGI
                                                                                                                 CENA        
 

1                Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j.                         100                            100                      -
                    Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
                          81-601 Gdynia, ul. Amona 76 
 
         
2              Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych                     89,74                         89,74                     -
                                 „Sanipor” Sp. z o.o.
                           81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 


3             Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS”                         77,88                         77,88                      -
                               Stanisław Milewczyk
                         84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 

4             PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak                            99,41                          99,41                        -
                  80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/
 
Część 2 (druga) zamówienia

Nr oferty          Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy           Liczba pkt w kryterium     Łączna punktacja      UWAGI
                                                                                                                CENA 
 

1       Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j.                               89,54                             89,54                     -
               Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
                81-601 Gdynia, ul. Amona 76 


2      Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych                            100                                100                       -
                     „Sanipor” Sp. z o.o.
                81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 


3      Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS”                                72,33                            72,33                      -
                    Stanisław Milewczyk
               84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 

4     PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak                                      88,09                           88,09                      -
              80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4  


Część 3 (trzecia) zamówienia

Nr oferty    Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy                   Liczba pkt w kryterium     Łączna punktacja     UWAGI
                                                                                                                   CENA 


1      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL”                         70,93                           70,93                     -
                   Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J.
                   84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 


2      Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych                                100                              100                       -
                       „Sanipor” Sp. z o.o.
                   81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 


3      Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS”                                    63,30                          63,30                     -
                   Stanisław Milewczyk
                84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
4.     PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak                                        83,24                          83,24                    -
             80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4 


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 26.11.2013
Data udostępnienia informacji: 26.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2013 09:49 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
26.11.2013 09:46 Dodanie informacji Jarosław Turosz