Wyniki postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Informacje o rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostępne będą na stronie prowadzonego postępowania - https://ezamowienia.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 08.11.2023
Data udostępnienia informacji: 08.11.2023