Rozbudowa oświetlenia alei cmentarza komunalnego przy ul.Witomińskiej w Gdyni

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

rozbudowę oświetlenia alei cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:

 

na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:

 

„EL-TRANS” Przemysław Budnik 84-239 Bolszewo, ul. Słowackiego 43.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko oraz
siedziba, miejsce zamieszkania, adres wykonawcy

Liczba pkt                 kryterium

CENA

Łączna

punktacja

Uwagi

 

1

 

ELEKTRO-SERVICE Adam Domański

64-810 Śmiłowo, ul. 500-lecia Parafii 7

 

 

75,0

 

75,0

 

 

2

 

Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski

77-400 Złotów, ul. Jeziorna 59

 

60,9

 

60,9

 

 

3

 

Firma Usługowa „EM-FI” Maciej Masłowski

82-200 Malbork, ul. Koszalińska 4

 

60,7

 

60,7

 

 

4

 

Firma Usługowo-Produkcyjna „PROTEL”

Mirosław Kopacz

84-242 Luzino, ul. Spółdzielców 20

 

52,5

 

52,5

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Elektryczno-Budowlane

„STEL” S. STYN Sp.J.

84-240 Reda, ul. Łąkowa 76

 

26,3

 

26,3

 

 

6

 

 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „El-mark” Marek Kierznikowicz  84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 3

 

36,8

 

36,8

 

 

7

 

Zakład Przerobu i Usług Elektrycznych-Projektowanie „ANTEX” Antoni Lieske

81-198 Kosakowo, Mosty, ul. Kasztanowa 2

 

59,7

 

59,7

 

 

8

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Budowlanych „BUDREM” Roman Rybak

84-242 Luzino, ul. Krótka 1

 

10,7

 

10,7

 

 

9

 

PPHU „CYGERT” Eugeniusz Cygert

84-300 Lębork, ul. Pilotów 9

 

-

 

-

 

Wykonawca wykluczony

 

10

 

„BULLAIT” Andrzej Ciuchta

82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 13/21

 

-

 

-

 

Wykonawca wykluczony

 

11

 

„El-TRANS” Przemysław Budnik

84-239 Bolszewo, ul. Słowackiego 43

 

100,0

 

100,0

 

 

12

 

„ACS ELECTRO” S.C. Justyna Warnke, Maria Fall-Ławryniuk

83-130 Pelpin, ul. Starogardzka 10/6

 

-

 

-

 

Wykonawca wykluczony

 

13

 

Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Sp. z o.o.

81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7

 

38,3

 

38,3

 

 

14

 

CASPA POLSKA Sp. J. T. Czarnecki, A. Kubara  80-297 Banino, Miszewko 22

 

-

 

-

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 


 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 01.06.2011
Data udostępnienia informacji: 01.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2011 12:58 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
01.06.2011 12:55 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
01.06.2011 12:53 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
01.06.2011 12:51 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
01.06.2011 12:48 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
01.06.2011 12:46 Dodanie informacji Jarosław Turosz