Przebudowa-remont dróg wewnętrznych (alejek) na cmentarzu komunalnym w Gdyni przy ul. Spokojnej – (etap I)


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

przebudowę-remont dróg wewnętrznych (alejek) na cmentarzu komunalnym w Gdyni przy ul. Spokojnej – (etap I)

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:

 

na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:

 

„VIBRUK” Jerzy Oleksiewicz  (81-306) Gdynia, ul. Kwidzyńska 4/2.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres oferenta

Liczba pkt w kryterium

CENA

Łączna

punktacja

 

UWAGI

 

1

„TRAKT” Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Bogdan Staniszewski

80-180 Gdańsk, ul. Niepołomicka 26

 

 

89,0

 

89,0

 

-

 

2

 

„INWEST-KOM w Gniewie” Sp. z o.o.

83-140 Gniew, ul. Wiślana 6

 

67,0

 

67,0

 

-

 

3

 

„MARKOS” Waldemar Minczykowski

81-175 Gdynia, ul. Gen. Z. Berlinga 10/C/2

 

89,0

 

89,0

 

-

 

4

 

„VIBRUK” Jerzy Oleksiewicz

81-306 Gdynia, ul. Kwidzyńska 4/2

 

100,0

 

100,0

 

-

 

5

Zakład Ogrodniczo-Budowlany „BAOBAB” Marcin Jażdżewski

81-589 Gdynia, os. Kacze Buki 13

 

75,0

 

75,0

 

-

 

6

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz 16-400 Suwałki, ul. Majerskiego 15

O/Gdańsk 80-365 Gdańsk, ul. Wika Czarnowskiego 2A/10

 

 

90,3

 

 

90,3

 

 

-

 

 

 

Gdynia, 30.07.2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 30.07.2010
Data udostępnienia informacji: 30.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2010 13:40 Dodanie informacji Jarosław Turosz
30.07.2010 13:37 Dodanie informacji Jarosław Turosz