Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych - sygn. postęp EZP 03/2019

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, informuje o:

1) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, w zakresie części pierwszej tj. wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni, na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, w zakresie części drugiej tj. wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni, na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)  unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, w zakresie części trzeciej tj. wywóz odpadów z cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 04.12.2019
Data udostępnienia informacji: 04.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2019 13:31 Korekta Jarosław Turosz