Informacja o zmianie Wykonawcy

Informacja o zmianie Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowę oświetlenia alei cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W związku z odstąpieniem firmy „EL-TRANS” Przemysław Budnik  84-239 Bolszewo, ul. Słowackiego 43, od zawarcia umowy na „rozbudowę oświetlenia alei cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni” Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wybrał, spośród pozostałych ofert, na wykonawcę zamówienia ofertę firmy:

ELEKTRO-SERVICE
Adam Domański
ul. 500-lecia Parafii 7
64-810 Śmiłowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 20.06.2011
Data udostępnienia informacji: 20.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2011 14:21 Dodanie informacji Jarosław Turosz