Informacja o unieważnieniu postępowania - wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych EZP 06/2015

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na „wywóz odpadów z terenu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni" w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia.
 
Wykonawca tj. firma Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „SANIPOR" Sp. z o.o. (81-300) Gdynia, ul. Sportowa 8, którego oferty zostały wybrane, uchyla się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego oraz zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  - oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych ofert, przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2015
Data udostępnienia informacji: 16.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2015 09:09 Dodanie informacji Jarosław Turosz