Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja kaplicy pogrzebowej - sygn. postęp EZP 01/2020

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na „Modernizację kaplicy pogrzebowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie – sygnatura postępowania EZP/01/2020, na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 10.06.2020
Data udostępnienia informacji: 10.06.2020