Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych (w 2017 r.) sygn. postępowania EZP/01/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
 
„Dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych"
sygn. postępowania EZP/01/2016.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że:
 
1)   na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STOLARNIA-TWARÓG" Janusz Twaróg 
adres siedziby:  64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)   przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub imię i nazwisko oraz
adres oferenta

Cena
-pkt
Jakość asortymentu
- pkt
Termin płatności
 -pkt
Łączna ilość
pkt
 
UWAGI
 
1
„STOL-TRUM"
Władysław Pęciak            
98-332 Rząśnia, Biała 67
 
5,72
 
3
 
1
 
9,72
 
-
 
2
„Zakład Pogrzebowy"
Tadeusz Porożyński
89-600 Chojnice, ul. Gdańska 3
 
5,83
 
3
 
1
 
9,83
 
-
 
3
P.P.H. „STOLARNIA-TWARÓG" Janusz Twaróg
64-820 Szamocin, ul. Ogrodowa 2
 
6
 
3
 
1
 
10
 
-
 
4
P.P.H.U. RUBICON&VICINUS s.c.
95-080 Tuszyn,
ul. Kś. P. Ściegiennego 48
 
0,27
 
3
 
1
 
4,27
 
-
 
3)   Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
 
Gdynia, 06.12.2016 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 06.12.2016
Data udostępnienia informacji: 06.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 14:04 Aktualizacja treści Jarosław Turosz
06.12.2016 14:02 Dodanie informacji Jarosław Turosz