Wynik konkursu na zaaranżowanie strefy jedzeniowej i ustawienie automatów vendingowych w centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. W konkursie złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 : VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur, Ul. Ustronna 27, 60-012 Poznań;
Oferta Nr 2: AUTOM Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Gałka, ul. Chłodna 1/55, 80-744 Gdańsk.

II. Ofertom przyznano punkty w kryteriach oceny ofert:
Oferta Nr 1
Kryterium I – cena: 25 pkt.
Kryterium II - Różnorodność asortymentu i rozwiązania przyjazne środowisku: 23 pkt.
Kryterium III - Wprowadzenie jogurtów, owoców i warzyw, musów owocowych, koktajli, sałatek, świeżych wypieków produktów wegańskich , produktów dla osób z nietolerancją pokarmową lub innych zdrowych przekąsek: 24 pkt.
Kryterium Nr IV – Aranżacja przestrzeni, zabudowa automatów i automaty: 21 pkt.
Łącznie: 93 pkt.

Oferta Nr 2
Kryterium I – cena: 21,25 pkt.
Kryterium II - Różnorodność asortymentu i rozwiązania przyjazne środowisku: 12 pkt.
Kryterium III - Wprowadzenie jogurtów, owoców i warzyw, musów owocowych, koktajli, sałatek, świeżych wypieków produktów wegańskich , produktów dla osób z nietolerancją pokarmową lub innych zdrowych przekąsek: 13 pkt.
Kryterium Nr IV – Aranżacja przestrzeni, zabudowa automatów i automaty: 17 pkt.
Łącznie: 63,25 pkt.

III. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur, Ul. Ustronna 27, 60-012 Poznań.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskał największa ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
Podpisanie umowy planowane jest na: 31-08-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020
Data udostępnienia informacji: 25.08.2020