Wynik konkursu na ustawienie automatów vendingowych na terenie CN EXPERYMENT

Informuję, że w konkursie na ustawienie automatów vendingowych na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:
VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur, ul. Ustronna 27, 60-012 Poznań.

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskał największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2017
Data udostępnienia informacji: 14.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2017 11:18 Korekta Agnieszka Czerwińska
14.08.2017 11:17 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska