Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony fizycznej osób i mienia na terenie CN EXPERYMENT

W postępowaniu na usługę ochrony fizycznej osób i mienia na terenie CN EXPERYMENT złożono następujące oferty:

1. VANGUARD Sp. Z o.o., ul. Wspólna 32 Janki, 05-090 Raszyn, cena brutto miesięczna: 34.195,23 zł cena brutto za cały okres zamówienia: 410.342,76 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 9, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 4. Łącznie 61,47 pkt.
2. GRUPA DSF sp. z o.o. (Lider konsorcjum), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, cena brutto miesięczna: 23.554,50 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 282.654,00 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 0, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 5. Łącznie 72,50 pkt.
3. GARDA Sp. z o. o. Plac Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia, cena brutto miesięczna: 39.805,47 zł, cena za cały okres zamówienia: 477.665,75 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 13, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 5. Łącznie 60,17 pkt.
4. MEMLING SECURITY Sp. z o. o. ul. Biała 7a, 80-435 Gdańsk, cena brutto miesięczna: 31.815,67 zł, cena za cały okres zamówienia: 381.788,04 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 16, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 4. Łącznie 73,82 pkt.
5. ADRIANEX, DURANGO (Konsorcjum), ul. 3-go maja 27/46, 81-364 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 15B/20, 81-231 Gdynia, cena brutto miesięczna: 28.985,93 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 347.831,21 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 0, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 20. Łącznie 66,88 pkt.
6. SECURITY Sp. z o.o. ul. Litewska 11/1, 80-719 Gdańsk, cena brutto miesięczna: 34.381,90 zł cena brutto za cały okres zamówienia: 412.582,86 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 14, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 6. Łącznie 68,46 pkt.
7. PLEBAN OCHRONA sp. Z o.o. ul. Bernardyńska 14a, 02-904 Warszawa cena brutto miesięczna: 31.288,55 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 375.462,70 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 12, uznana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 7. Łącznie 71,20 pkt.

Wybrano ofertę firmy MEMLLING SECURITY Sp. z o.o. - oferta niepodlegająca odrzuceniu, z największą liczbą punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 07.01.2015
Data udostępnienia informacji: 07.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2015 14:41 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska