Wynik postępowania nr 4/EXP/PN/2013 na usługę ochrony fizycznej i konwój gotówki w CN EXPERYMENT

Gdynia 06.12.2013


Dot. wyniku postępowania nr 4/EXP/PN/2013 na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie należącym do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, oraz usługę konwoju gotówki. 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zgodnie z Art. 91. 1.Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.907) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Niniejszym informuję, że, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2013 Dyrektora Instytucji Kultury
z dnia 06-12-2013, w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie należącym do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, oraz usługę konwoju gotówki 

Zadanie 1 - Ochrona fizyczna, Zamawiający wybrał ofertę: GRUPA DSF Sp. z o.o., DSF GRUPA Sławomir Duba, Ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa.

Zadanie 2 - Konwój gotówki, Zamawiający wybrał ofertę firmy: EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.

W postępowaniu oferty złożyli:

1.Profesjonalna Agencja Ochrony Osób i Mienia „ADRIANEX", Ul. Polska 43, 81-334 Gdynia
Zadanie 1: 236 710,25 zł, zadanie 2 - 14 760,00 zł
2.Spółka Akcyjna STEKOP, Ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, Adres do korespondencji: Kol. Porosły 52, 16-070 Choroszcz
Zadanie 1: 226 217,64 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
3.HOMBRE Service Sp. z o.o., Ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot
Zadanie 1: 203 922,68 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
4.DGP Security Partner Sp. Zo.o. (Lider konsorcjum), Ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. (Konsorcjant), Ul. N.M. Panny 5e, 59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe GOZ-ZEC Sp. z o.o. (konsorcjant), Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, Adres do korespondencji: DGP DOZORBUD Grupa Polska S.A., Al. Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot
Zadanie 1: 273 266,64 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
5.EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
Zadanie 1: 338 486,36, zadanie 2 - 10 332,00
6.PARTNER sp. zo.o. (lider konsorcjum), Ul. Władysława IV 13 B, 80-547 Gdańsk
ASKAR sp. zo.o. (konsorcjant), Ul. M.Reja 13/15 lok. 1024, 81-874 Sopot
Zadanie 1: - 193 824,19 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
7.GRUPA DSF Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Ul. Powstańców 4A lok. 67, 05-091 Ząbki, DSF , GRUPA SŁAWOMIR DUBA - (konsorcjant), Ul. Powstańców 4A lok. 67, 05-091 Ząbki, Adres do korespondencji: ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa,
Zadanie 1: 160 993,22 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
8.IMPEL Provider Security partner Sp. zo.o. Sp. K. (lider konsorcjum), Ul. Ślężna 118, 53-111 , Wrocław
IMPEL Security Polska Sp. zo.o. (konsorcjant), Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
Zadanie 1: 225 636,96 zł, zadanie 2 - nie złożyli oferty
9.MEMLING SECURITY Sp. z o.o., Ul. Biała 7a, 80-435 Gdańsk
Zadanie 1 - 213 039,93, zadanie 2 - nie złożyli oferty
10.IGIELSKI OCHRONA IGIELPOL, Ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia
Zadanie 1: 262 659,96 zł , zadanie 2 - nie złożyli oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2013
Data udostępnienia informacji: 11.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2014 08:35 Korekta Agnieszka Czerwińska
11.12.2013 12:32 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska