Wynik postępowania nr 3/EXP/PN/2015 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach CNE w Gdyni

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/EXP/PN/2015 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni złożono następujące oferty:
1. CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań , cena brutto miesięczna: 18.942,00zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 227.304,00 zł.
2. ATUT Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia, cena brutto miesięczna: 18.779,64zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 225.355,68 zł.
3. DGP Clean Partner Sp. Z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Najświętszej Maryi Panny 5E, 59-220 Legnica, DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Maryi Panny 5E, 59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, cena brutto miesięczna: 24.144,27zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 289.731,24 zł.
4. LIRECO Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia, cena brutto miesięczna: 17.870,53zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 214.446,36 zł.
5. Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska, ul. Amona 76, 81-601 Gdynia, cena brutto miesięczna: 17.453,70zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 209.444,40zł.
6. IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, cena brutto miesięczna: 20.541,00zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 246.492,00 zł.

II. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w kryterium cena. Przyznano następującą ilość punktów:
1 CLAR SYSTEM: 92,14
2 ATUT: 92,94
3 DGP CLEAN PARTNER, DGP DOZORBUD Grupa Polska, GOS-ZEC Spółka zoo: 72,29
4 LIRECO: 97,67
5 CLEAN-BUD: 100
6 IMPEL CLEANING: 84,97

III. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5. Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza cenowo.

IV. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 11-01-2016.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2016
Data udostępnienia informacji: 05.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2017 11:45 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
05.01.2016 11:01 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
05.01.2016 10:50 Dodanie informacji Małgorzata Reszka