Wynik postępowania NR 2/EXP/PN/2016 na usługę fizycznej ochrony osób i mienia na terenie CNE w Gdyni

1. Adrianex Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 27/46, 81-364 Gdynia.
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 64,41
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 84,41.

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
Impel Provider Security Partner Sp. o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
ISP Security Partner Sp zo.o. Sp. k, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław
ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 60,11
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 80,11

3. Memling Security Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk,
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 69,39
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 89,39

4. ALFA GUARD SECURITY Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
Ofertę wykonawcy odrzucono zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7b) ustawy PZP - Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert - wadium wniesione w pieniądzu wpłynęło na konto Zamawiającego w dniu 15.12.2016 po godzinie 10:50, czyli po wyznaczonym terminie składania ofert.

5. Konsorcjum
JANTAR 2 Sp. z o.o (Lider), ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,
JANTAR Sp. z o.o. (Członek) ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk.
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 61,02
w kryterium II (Organizacja): 19,00
Łącznie: 80,02.


6. Konsorcjum.
Grupa DSF Sp. z o.o.(Lider) ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa
Grupa DSF Security Sp z o.o. (Członek), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa
KBG Sp z o.o. (Członek), ul. Żyzna 4, 03-613 Warszawa
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 80,00
w kryterium II (Organizacja): 16,00
Łącznie: 96,00.


II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6. Konsorcjum - Grupa DSF Sp. z o.o.(Lider) ul. Krynoliny 13,
03-699 Warszawa, Grupa DSF Security Sp z o.o. (Członek), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, KBG Sp. z o.o. (Członek), ul. Żyzna 4, 03-613 Warszawa.
Wykonawca zadeklarował spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największa ilość punktów.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 02-01-2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2016 12:28 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska