Wynik postępowania nr 2/EXP/PN/2015 na usługę ochrony fizycznej osób i mienia na terenie CN EXPERYMENT w Gdyni

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/EXP/PN/2015 na usługę ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni złożono następujące oferty:
1. ADRIANEX, DURANGO (Konsorcjum), ul. 3-go maja 27/46, 81-364 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 15B/20, 81-231 Gdynia, cena brutto miesięczna: 27.639,33 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 331.671,96 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 2, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 11.
2. Alfa Guard SECURITY, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, cena brutto miesięczna: 27.411,29 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 328.935,48 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 12, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 15.
3. VANGUARD Sp. Z o.o., ul. Wspólna 32 Janki, 05-090 Raszyn, cena brutto miesięczna: 34.971,36 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 419.656,32 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 9, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 4.
4. HOMBRE SERVICE Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 5b, 81-721 Sopot, cena brutto miesięczna: 34.345,72 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 412.148,64 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 12, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 5.
5. GRUPA DSF sp. z o.o. (Lider konsorcjum), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, cena brutto miesięczna: 30.831,06 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 369.972,68 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 3, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 12.
6. MEMLING SECURITY Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk, cena brutto miesięczna: 26.983,91zł, cena za cały okres zamówienia: 323.806,94 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 12, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 11.
7. PLEBAN OCHRONA sp. Z o.o. ul. Bernardyńska 14a, 02-904 Warszawa cena brutto miesięczna: 44.372,25 zł, cena brutto za cały okres zamówienia: 532.467,00 zł. Zadeklarowana liczba osób zatrudnionych: 0, zadeklarowana liczba usług potwierdzających doświadczenie: 4.

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Alfa Guard SECURITY, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 11-01-2016.

IV. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w kryterium cena. Przyznano następującą ilość punktów:

  OFERENT  ŁĄCZNIE
1 ADRIANEX 79,00
2 ALFA GUARD SECURITY 98,91
3 VANGUARD 71,68
4 HOMBRE SERVICE 77,00
5 GRUPA DSF 74,27
6 MEMLING 96,67
7 PLEBAN 45,24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2016
Data udostępnienia informacji: 05.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2017 11:46 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
05.01.2016 10:30 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
05.01.2016 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
05.01.2016 10:26 Dodanie informacji Małgorzata Reszka