Wynik postępowania nr 10/EXP/PN/2014 na usługę kompleksowego sprzątania w CN EXPERYMENT w Gdyni

W postępowaniu nr 10/EXP/PN/2014 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach CN EXPERYMENT w Gdyni złożono następujące oferty:

1. EVER GRUPA Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, cena brutto miesięczna: 17011,58zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 221150,54zł.
2. INWEMER SYSTEM Sp. z o.o., ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, cena brutto miesięczna: 26248,20 zł  cena brutto za cały okres zamówienia: 341226,60 zł.
3. CLEAN SERVICE sp. z o.o., Artyleryjska 3H, cena brutto miesięczna: 17100,69zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 222308,97zł.
4. DGP CLEAN PARTNER Sp. Z o.o. (Lider konsorcjum)., Al. Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot, cena brutto miesięczna: 17448,79zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 226834,30zł.
5. CLEAN-BUD Sp.J. l. Amona 76, 81-601 Gdynia, cena brutto miesięczna: 16 851,00 zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 219 063,00 zł.
6. CLAR SYSTEM S.A.  ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, cena brutto miesięczna: 17958,00 zł  cena brutto za cały okres zamówienia: 233454,00 zł.
7. ATUT Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia, cena brutto miesięczna: 15350,01zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 199550,08zł.
8. IMPEL CLEANING Sp. Z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, cena brutto miesięczna: 15 718,17zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 204336,21zł.
9. LIRECO K.Komajda ul.Grochowa 10,81-017Gdynia, cena brutto miesięczna: 17596,32zł,  cena brutto za cały okres zamówienia: 228752,16 zł.
Wybrano ofertę firmy ATUT Sp. z o.o. - Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, jej oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza cenowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 14:37 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska