Wynik postępowania nr 1/EXP/SP/2019 na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta Nr 1

Memling Security Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 80,00 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,00 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Oferta Nr 2
LION SAFETY SECURITY Sp. z o.o., ul. Renesansowa 5A lok. 30, 01-905 Warszawa
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 52,37 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,00 punktów
Łącznie: 72,37 punktów

Oferta Nr 3
Konsorcjum:
World Systems Sp. z o.o. – Lider, ul. F. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański
Alfa Guard Security Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 82-262 Czarna Woda
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 54,51 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10,00 punktów
Łącznie: 64,51 punktów

Oferta Nr 4
Konsorcjum:
Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o., ul. Lingleya 16, Warszawa - Lider
Patrol Dogmat Spółka Cywilna Martyna Pinszke Robert Krawczyk, ul. Brzozowa 5, Elbląg
MONTERI Sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 29/9, Katowice
SYGNEA Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, Poznań
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 56,24 punktów
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,00 punktów
Łącznie: 76,24 punktów


II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Memling Security Sp. z o .o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.


III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 03-01-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2019
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019