Unieważnienie postępowania nr 2/EXP/372/2021 na usługę sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Unieważnienie postępowania
W dniu 04-01-2022 postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 ust 6) - W związku z naruszeniem bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej (brak możliwości otwarcia ofert), oraz brakiem informacji o ramach czasowych usunięcia usterki przez
Administratora Zmawiający przyjmuje że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający rozpoczyna nowe postępowanie w o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania pod nr. 1/EXP/372/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2022
Data udostępnienia informacji: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2022 16:38 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska