Wynik postępowania Nr 1/EXP/PN/2016 na usługę sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach CNE w Gdyni

Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2016 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum nauki EXPERYMENT w Gdyni nr 3/EXP/PN/2016.

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum:
Clar System S.A (Lider), ul.Janickiego 20B, 60-542 Poznań,
Clar Serwis Sp. zo.o. (Członek), ul.Janickiego 20B, 60-542 Poznań,
Solom Bayard Sp. zo.o. (Członek), ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 57,41
w kryterium II (Organizacja): 28,00
Łącznie: 85,41.

2. Konsorcjum:
Jantar 2 Sp. z o.o. (Lider), ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Jantar Sp. z o.o. (Członek), ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 39,87
w kryterium II (Organizacja): 34,00
Łącznie: 73,87.

3. Konsorcjum:
DGP Clean Partner Sp. z o.o. (Lider), ul. Najświętszej Maryii Panny 5e; 59-220 Legnica,
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC sp. z o.o. (Członek), ul. Ostrowska 474 A, 61-324 Poznań
SEBAN Sp. z o.o. (Członek), ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Ofertę Wykonawcy odrzucono zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 6) - zawiera błędy w obliczeniu ceny. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złożył wyjaśnienia treści oferty z których wynika, że błędnie wyliczono ilość dni świadczenia usługi w miesiącu styczniu 2017 i styczniu 2018.

4. Impel Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 40,84
w kryterium II (Organizacja): 40,00
Łącznie: 80,84.

5. Przedsiębiorstwo Uslugowe Clean-Bud Sp. J Jarosłw Romanaowski, Hanna Romanowska, ul. Halicka 10, 81-506 Gdynia
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 41,52
w kryterium II (Organizacja): 34,00
Łącznie: 75,52.
6. ATUT Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 60,00
w kryterium II (Organizacja): 33,00
Łącznie: 93,00.

7. LIRECO Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 45,21
w kryterium II (Organizacja): 36,00
Łącznie: 81,21.


II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6. ATUT Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia. Wykonawca zadeklarował spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największa ilość punktów.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 02-01-2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2016
Data udostępnienia informacji: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2017 11:42 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
21.12.2016 12:23 Korekta Agnieszka Czerwińska
21.12.2016 12:14 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska