Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2015 na zaprojektowanie i wykonanie stanowisk interaktywnych dla wystawy o tematyce zdrowotnej

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/EXP/PN/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych stanowisk dla wystawy o tematyce zdrowotnej złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 - Fundacja: Ventspils Augusto tehnologiju parks 1, Ventspils, LV-3602, Łotwa, cena oferty netto: 1.399.411,07 zł
Oferta Nr 2 - Deko-Bau sp. z.o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin, Polska, cena oferty netto: 1.345.000,00 zł
Oferta Nr 3 - Museko OÜ, Maakri 19/21, Tallin, 10145 Estonia, cena oferty netto: 3.702.176,00 zł

II. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w następujących kryteriach:
1. Cena - maksymalna ilość punktów: 50.
2. Stanowiska Wystawy - maksymalna ilość punktów 25:
1) Przekaz edukacyjny;
2) Intuicyjność obsługi;
3) Dostosowanie stanowiska do warunków eksploatacji.
3. Aranżacja - maksymalna ilość punktów 20:
1) Atrakcyjność wizualna stanowisk;
2) Spójność stanowisk w obrębie strefy tematycznej i całej Wystawy;
3) Rozplanowanie i rozmiary stanowisk.
4. Projektowanie uniwersalne - maksymalna ilość punktów 5.

III. Przyznano punkty i przeliczono je według wagi poszczególnych kryteriów:
1. Oferta Nr 1 - Łącznie: 64,80 punktu.
1) Cena: 48,06 punktu.
2) Stanowiska wystawy: 8,05 punktu.
3) Aranżacja - 8,69 punktu.
4) Projektowanie uniwersalne - 0 punktów.
2. Oferta Nr 2 - Łącznie: 92,03 punktu.
1) Cena: 50,00 punktów.
2) Stanowiska wystawy: 21,47 punktu.
3) Aranżacja - 20 punktów.
4) Projektowanie uniwersalne - 0,56 punktu.
3. Oferta Nr 3 - Łącznie: 67,13 punktu.
1) Cena: 18,16 punktu.
2) Stanowiska wystawy: 25 punktów.
3) Aranżacja - 18,97 punktu.
4) Projektowanie uniwersalne - 5 punktów.

IV. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 - Deko-Bau sp. z.o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin
Oferta uzyskała największą liczbę punktów w badanych kryteriach oceny ofert.

V. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 12-01-2016.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 22.12.2015
Data udostępnienia informacji: 22.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2017 11:48 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
05.01.2016 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
22.12.2015 10:23 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska