Wynik postępowania na usługę sprzątania i utrzymania czystości na terenie Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Centrum Nauki Experyment informuje o unieważnieniu postępowania na:

USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI – 5 miesięcy


Numer nadany przez Zamawiającego: 1/EXP/372/2023.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w w sprawie zamówienia publicznego. Interaktywny formularz ofertowy został dodany do postępowania, ale nie został udostępniony w terminie umożliwiającym składanie ofert.


Zamawiający rozpoczął kolejne postępowanie o udzielenie tego zamówienia w dniu 12-01-2023r.
Numer nadany przez Zamawiającego: 3/EXP/372/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2023
Data udostępnienia informacji: 12.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2023 14:51 Korekta Agnieszka Czerwińska