Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul.Wiczlińskiej i ul.Stankiewicza, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


 
PREZYDENT MIASTA GDYNI
Informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni   przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
  1. Wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, oznaczonej jako działka nr 2614, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 344 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00024558/8, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2267/20/VIII/P z dnia  12.05.2020 r.,
  2. Wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stankiewicza, oznaczonej jako działki nr 3240/1 i nr 3256/3, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 1065 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00070818/6, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2268/20/VIII/P z dnia  12.05.2020 r.,
 Wykazy wywieszone zostały na okres od dnia 13.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2020
Data udostępnienia informacji: 13.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2020 13:39 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski