Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zgoda 1-11 przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na ścianie budynku Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. J.Bema, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 17,36 m2, położony w piwnicy budynku przy ul. Zgoda 1-11, przeznaczony do użyczenia na rzecz wnioskodawcy. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działce nr 1415, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00001359/6, o łącznej powierzchni 1201 m2.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2750/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2020 roku, wywieszony został na okres 21 dni, od 01.10.2020 r. do 22.10.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020
Data udostępnienia informacji: 01.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2020 12:08 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
01.10.2020 12:08 Dodanie informacji Oliwia Cerska