wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przy ul. Kieleckiej w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2265/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 301m² położonych w Gdyni przy ul. Kieleckiej, oznaczonych jako część działki o numerze 1189, 1190, 1191, 1198, 1199 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00030477/1, KW GD1Y/00023648/9 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kielecka 18 A,B,C,D z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przed budynkami wielorodzinnymi - zieleń ozdobna, ciągi piesze i drogowe.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 15 maja 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Jolanta Lisiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.05.2020
Data udostępnienia informacji: 15.05.2020