ul. Pawia - wykaz nieruchomości - dzierżawa na czas oznaczony 3 lata - tryb bezprzetargowy

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 431, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni  przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2002/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 497 m², położonej w Gdyni przy ul. Pawiej, oznaczonej jako działka nr  1072 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/0008341/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony (3lata),  z przeznaczeniem  na: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 20.02.2020r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020