Malczewskiego 31G_ wykaz nieruchomości Gminy Gdynia przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul.J.Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Malczewskiego 31G, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Chylonia, jako działka nr 1150, o powierzchni 605m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017305/8
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3337/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.02.2021 roku wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa z dniem 16.03.2021 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2021
Data udostępnienia informacji: 23.02.2021